Nytt fra Kultur for læring: Stor aktivitet i barnehager og skoler

Nytt fra Kultur for læring: Stor aktivitet i barnehager og skoler

I siste nyhetsbrev fra Kultur for læring kan du lese om stor aktivitet på mange områder. To doktorgradsstipendiater på SePU har knyttet sine prosjekter til forbedringsarbeidet og du finner et boktips.

Nyhetsbrev april 2018 

Kultur for læring er et forbedrings- og innovasjonsarbeid der alle grunnskoler i alle kommuner i Hedmark deltar samt flere barnehager. 

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til Kultur for læring