Nye muligheter for rektorutdanning

rektorutdanningen ved HIOA har studenter som opplever at de har stort utbytte av studiet i sitt arbeid.

Studentene på rektorutdanningen ved HiOA har studenter som opplever at de har stort utbytte av studiet i sitt arbeid. Snart åpner Utdanningsdirektoratet for nye søknader til rektorutdanning.  

1. februar åpner Utdanningsdirektoratet for nye søknader til rektorutdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr rektorutdanning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette skjer i tett samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Karlstads universitet og Stiftelsen IMTEC.

Både Lars Arild Myhr og Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) vil forelese på studiet. Målet med utdanningen er å utvikle forskningsbasert kunnskap og praktiske ferdigheter for utøvelse av skolelederrollen.

Søke?

Søknadsskjema blir tilgjengelig 1. februar 2017 med søknadsfrist 1. mars. 

Mer informasjon:  https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/rektorutdanningen

Assisterende senterleder Lars Arild Myhr på SePU forteller at rektorutdanningen ved HiOA har studenter som opplever at de har stort utbytte av studiet i sitt arbeid.

- Gjennom hele studiet arbeider vi med konkretisering av forskning på skoleledelse, og arbeidskravene rettes mot studentenes praksis på egen skole, sier Lars Arild Myhr.  - Studentene blir organisert i læringsgrupper som samarbeider i teoretiske og praktiske oppgaver, og så mye som halvparten av samlingsdagene anvendes til ferdighetstrening. Vi kan også vise til svært høy fullføringsgrad blant de studentene som starter på studiet!

Utdanningen gir innføring i de viktigste temaene for skoleledere:

  • ▪ Lov, avtaleverk og læreplanverk
  • ▪ Rektors styringsrett og handlingsrom
  • ▪ Skolen som organisasjon og profesjonelt lærende fellesskap
  • ▪ Elevenes læringsprosesser knyttet til profesjonelle standarder
  • ▪ Ledelse av skolebasert kompetanseutvikling
  • ▪ Endrings- og implementeringsledelse
  • ▪ Personlig utvikling i lederrollen

Studiet kan inngå i mastergrad i utdanningsledelse, les mer om denne på:  https://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-og-barnehage/master-i-utdanningsledelse/(language)/nor-NO

Forskningsbasert kunnskap

Studiet gir deg forskningsbasert kunnskap om skoleledelse med vekt på elevenes læring. Denne kunnskapen skal anvendes i ditt eget skoleutviklingsprosjekt. Ferdighetstrening står sentralt i studiet, og du får konkrete verktøy til å utøve skolelederrollen. Utdanningen er praksisnær, og arbeidskrav er knyttet tett opp til skoleledelse.

Etter gjennomført opplæring skal studentene kunne anvende kunnskapen og egne erfaringer som grunnlag for forbedring av elevenes læringsresultater.

Organisering

Studiet består av 8 samlinger på 3 dager. En av samlingene er en sommersamling med utenlandsopphold som går over flere dager. Aktivitetene på samlingene består av forelesninger, arbeid i læringsgrupper og rene ferdighetsutviklende treninger.

Søke rektorutdanning i 2017?

Søknadsskjema blir tilgjengelig 1. februar 2017 med søknadsfrist 1. mars. 

Praktisk informasjon

Faglige spørsmål: jan-merok.paulsen@hioa.no

Administrative spørsmål: beate.holing@hioa.no

Søknadsfrist: 1. mars

Mer informasjon: hioa.no/rektorutdann

Lenker