Nye bøker til inspirasjon for lærere og skoleledere

Forside av boken 'Visible Learning for Teachers' av professor John Hattie.

Professor John Hattie har nylig gitt ut boken Visible Learning for Teachers.

Det er nylig gitt ut to nye og viktige bøker fra professor John Hattie og dr. Robert J. Marzano. De er verdt å lytte til for alle som arbeider med skole og undervisning.

Marzano med ny bok

Dr. Robert J. Marzano leder et forskningsinstitutt i USA som har en klar praksisrettet profil. Senteret har bidratt med kunnskap om hva som fremmer læring og bidrar også med konkrete verktøy for utvikling av praksis. Boken Leaders of learning tar for seg ledelse i skolen på flere nivåer, klasseledelse, skoleledelse og skoleeier.

 

Hege Knudsmoen ved SePU har fått tillatelse til å oversette hans observasjonsmateriell, og dette kan være aktuelt å bruke for skolene.

 

Hatties nye bok til lærere

Prof. John Hattie har kommet med en oppfølger til sin bok «Visible learning» med lærere som målgruppe.

 

På en svensk nettside ligger et intervju med John Hattie og lenke til en svensk oversettelse (kortversjon) av Visible learning for teachers.