Nyansettelser og endring på SePU

SePUs ansatte høsten 2013.

SePU vokser seg større og går høsten i møte med flere nye medarbeidere.

SePU får stadig nye prosjekter og to ansatte skal over i stipendiatstillinger, så det blir flere endringer blant våre ansatte i høst.

1. august har SePU fått to nye ansatte, førsteamanuensis Ratib Lekhal og høgskolelektor Kjersti Sørmoen Håland. To med lang erfaring fra SePU, førstelektor Anne-Karin Sunnevåg og høgskolelektor Ann Margareth Aasen, skal over i stipendiatstillinger for å gjennomføre doktorgradsarbeider. De er tatt opp på Høgskolen i Hedmarks doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Senere i høst får SePU enda to stipendiater knyttet til Speedprosjektet.


Ratib Lekhal: Barnehageforsker fra Folkehelseinstituttet

Ratib Lekhal

Førsteamanuensis Ratib Lekhal

Ratib Lekhal, som er ansatt som førsteamanuensis på SePU, kommer fra Folkehelseinstituttet der han har vært ansatt som PhD-stipendiat. Han disputerte våren 2013 ved Universitetet i Oslo, og avhandlingens tittel var “The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood”. Han har omfattende vitenskapelig publisering og har bred erfaring med forelesning og veiledning i praksisfeltet. Han vil fortsatt ha en toerstilling ved Folkehelseinstituttet.

I tillegg til arbeidet på SePU, skal Lekhal undervise på grunnskolelærerutdanningen.


Kjersti Sørmoen Håland: Fra grunnskolen med rektorerfaring

Kjersti Sørmoen Håland

Høgskolelektor Kjersti Sørmoen Håland

Kjersti Sørmoen Håland kommer fra rektorstilling ved Breidablikk skole i Stange kommune og er tilsatt som høgskolelektor ved SePU. Hun har mastergrad i Tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark, og deler av hennes materiale ble brukt i rapporten «Det må være rom for begge deler. Forskningsarbeid – med rom for alle og blikk for den enkelte» som ble gitt ut i 2012. Hun har også mange års erfaring som lærer i grunnskolen.

I tillegg til arbeidet på SePU, skal Sørmoen Håland undervise på grunnskolelærerutdanningen.


Anne-Karin Sunnevåg: PhD om utviklings- og endringsarbeid i skolen

Anne-Karin Sunnevåg har mange års erfaring fra SePU, og skal i gang med et doktorgradsarbeid med tittelen «Endrings- og utviklingsarbeid i skolen med fokus på elevers læringsutbytte». Prosjektet har til hensikt å studere hva som kjennetegner norske skolers endringsarbeid og prosjektet bygger på en oppfattelse av at det eksisterer ulike betingelser, muligheter og strategier for endringsarbeid både på individ og

Ann Margareth Aasen og Anne-Karin Sunnevåg

Nye ph.d.-stipendiater: Ann Margareth Aasen og Anne-Karin Sunnevåg

organisasjonsnivå som kan ha betydning for at elever får et bedre læringsutbytte.

Ann Margareth Aasen: PhD om gutters læring i skolen

Ann Margareth Aasen har også lang erfaring fra SePU, og skal nå i gang med et doktorgradsarbeid med tittelen «Sammenhengen mellom lærerens kompetanse i å lede undervisningsforløp og gutters læring i skolen, med særlig vekt på klasseledelse». Temaet for prosjektet er svært aktuelt og relevant. Gutters læring, eller tilsynelatende mangel på læring, er en bekymring for både politikere, praktikere og forskere. Aasen skal arbeide med PhDen over fire år, og vil ha en delstilling knyttet til SePU-prosjekter.


PhD-stipendiater knyttet til Forskningsrådsprosjekt.

I tillegg til de som er nevnt over, vil SePU få to nye stipendiater knyttet til Forskningsrådsprosjektet « Speed-prosjektet - The function of special education (2012-2014)» Disse vil bli presentert senere.