Ny serie til hjelp i skolehverdagen

Forsidebilde for heftet om klasseledelse

Snart kommer serien Dette vet vi om på Gyldendal Akademisk.

I slutten av januar lanserer Gyldendal Akademisk serien Dette vet vi om, som er 8 praksisrettede, forskningsbaserte hefter til hjelp i skolehverdagen. SePU-forskerne er sentrale bidragsytere.

For å etablere et godt læringsmiljø for elevene er det nødvendig å etablere en lærende kultur blant de ansatte i skolen. Dette læringsmiljøet må være i kontinuerlig utvikling, og det må ta utgangspunkt i hva forskning forteller oss gir resultater. Dette vet vi om tar opp aktuelle problemstillinger som skoler støter på i arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø for elevene.

De åtte heftene tar opp følgende temaer:

Serien er redigert av professor Thomas Nordahl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Hedmark og Ole Hansen, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), Aalborg Universitet. Heftene gir en konkret og praksisnær innføring i hva forskning viser er mest effektivt i møte med mange av de utfordringene lærere og skoleledere står stilt overfor i det daglige.

Den norske serien er videreutviklet fra den danske LP-serien Det ved vi om som er gitt ut på Dafolo forlag.

Heftene er i salg fra 31. januar 2012.

Lenker