Ny bok om LP i barnehager

Forsidebilde av publikasjonen.

Ny grunnbok for pedagogisk personale i daginstitusjoner som implementerer LP-modellen. (Illustrasjon: Rina Dahlerup.)

I boken LP-modellen og børns læring og adferd – grundbok for det pædagogiske personale i daginstitutioner skriver Thomas Nordahl, Margit Margrethe Nielsen og Kristina Kristoffersen om hvordan LP-modellen kan implementeres i barnehager.

I Danmark har 110 dagtilbud (barnehager) implementert LP-modellen, og denne boken er en del av materialet som brukes for å lære opp personalet. I boken gjennomgås LP-modellens teoretiske grunnlag og praktiske anvendelse. Det argumenteres for at implementering av LP-modellen i dagtilbud med stor sannsynlighet bidrar til å fremme gode vilkår og betingelser for banas utvikling, læring og trivsel i barnehagen.

University College Nordjylland står ansvarlige for implementering og oppfølging av LP-modellen i Danmark, mens forskere ved SePU har ansvar for evalueringene.

Lenker