Ny bok: Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen

Ny bok: Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen

Gjennom bokas kapitler viser norske forskere tilknyttet nasjonal rektorutdanning at ideen om profesjonelle læringsfellesskap er på vei inn i det norske utdanningssystemet ved at slike fellesskap etableres både på skole-, kommune- og regionalt nivå. Forfatterne bygger kapitlene på sin egen forskning på og mangeårige erfaring med profesjonsutvikling av norske skoleledere. Kapitlene undersøker ulike utfordringer norske skoleledere møter i ledelse av etablering, utvikling og ledelse av profesjonelle fellesskap, og hvordan de møter disse utfordringene. Ler mer her.

Bokas to redaktører er Marit Aas og Kirsten Foshaug Vennebo, og Lars Myhr på SePU er en av bidragsyterne.