Nordahl skaper debatt i Danmark

Thomas Nordahl skaper debatt om grunnskolen i Danmark.

Thomas Nordahl skaper debatt om grunnskolen i Danmark.

En ny rapport fra Thomas Nordahl, SEPU, viser at danske lærere vurderer at 25 % av elevene i grunnskolen har individuelle vanskeligheter, problemer eller diagnoser. Tallene har skapt stor oppmerksomhet i Danmark.

Spesialundervisningen virker ikke

Rapporten Uligheder og variationer 2010 fra University College Nordjylland (UCN) er basert på utsagn fra 24 663 elever og lærere. 122 skoler har deltatt. Undersøkelsen avdekker at svært mange av elevene som mottar spesialundervisning lærer lite og får ingenting ut av å gå i spesialklasser. 12 % av elevene i den danske grunnskolen får spesialundervisning og to av tre av disse er gutter.

Rapporten fra Nordahl viser at lærerne definerer 31 % av guttene som "vanskelige".

- Det kan ikke stemme at så mange har problemer. Det sier mere om danske lærere enn om danske elever, sier Thomas Nordahl.

Forskjeller mellom gutter og jenter

- Et viktig resultat fra undersøkelsen er at det er relativt store og systematiske forskjeller mellom elevene. I den danske grunnskolen går det bra med mange elever, men samtidig er der et stort antall som klarer seg dårlig på mange områder, sier prosjektsjef for LP-modellen Ole Hansen, UCN.

Gutter ligger etter jenter i grunnskolen når det gjelder læring og evnen til å inngå sosialt med andre. De har en lavere motivasjon og arbeidsinnsats og de får ikke det samme utbytte av undervisningen som jentene. Særlig gutter med ikke-vestlig bakgrunn kommer dårlig ut.

SEPU-oppdrag fra den danske regjering

Rapporten som Nordahl og andre forskere ved SEPU har utarbeidet i samarbeid med UCN på oppdrag fra den danske regjering (se under om Skolens rejsehold), ble presentert på en stor konferanse i Danmark mandag. Den har skapt mye oppmerksomhet i Danmark noe som gjenspeiles i danske medier.

Rapporten Uligheder og variationer om dansk grunnskole

Rapporten Uligheder og variationer om dansk grunnskole

Rapporten bygger på en stor landsdekkende spørreundersøkelse blant elever og klasselærere på 122 skoler, umiddelbart etter at skolene begynte å arbeide med den pedagogiske analysemodellen LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse). Med en svarprosent på 92 er undersøkelsen helt unik.

LP-modellen populær i Danmark

497 skoler i 78 av Danmarks 98 kommuner arbeider etter den norske LP-modellens prinsipper om å utvikle et godt læringsmiljø ved å sammenkoble det faglige og fellesskapet. Den angår 195 000 elever og 26 000 ansatte.

- LP-modellen er briller som skoleledere, lærere og pedagoger tar på som gjør at de kan betrakte verden på en egen måte og analysere situasjonen før de handler, forklarer Ole Hansen, som ofte møter lærere som sier:

- LP-modellen er det beste som har skjedd på vår skole. Vi er blitt bedre til å analysere og handle i fellesskap.

 

Danske presseoppslag:

Dyr undervisning kan spares væk
Politiken (19.10.2010)

Lærere: Hver fjerde elev er vanskelig
Danmarks Radio (11.10.2010)

Lærerne: Hver 4. elev er vanskelig
Dansk TV2 (11.10.2010)

Professor: Specialundervisning virker ikke
Dansk TV2 (10.10.2010)

Rapport: Specialundervisning virker ikke
Politiken (10.10.2010)

Lærerne: Hver fjerde elev er vanskelig
Jyllandsposten (11.10.2010)

Professor: Specialundervisning virker ikke
Jyllandsposten (10.10.2010)

Læreren og læringsmiljøet er afgørende for elevernes udbytte
UCN (07.10.2010)

Folkeskolen må gribe i egen barm
Politiken (09.08.2010)