Nordahl holdt foredrag for nordiske utdanningsministre

Logo Nordisk Ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Les mer på www.norden.org.

Denne uken var Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark, invitert til Nordisk Ministerråd for å holde foredrag for de nordiske utdanningsministrene. Temaet for foredraget var forskningsbasert kunnskap og anvendelse av denne kunnskapen i praksis.

Utdannings- og forskningsministrene fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland møttes i Danmark i Nordisk Ministerråd for forskning og utdanning for å diskutere felles løsninger på felles utfordringer. Målet med diskusjonene i Ministerrådet er at de nordiske land i større grad skal lære av hverandre.

Thomas Nordahl opplevde at ministrene var opptatt av at det arbeidet som gjøres og tilbudet som gis i barnehage og skole skal være forskningsbasert. Dette krever lærere som driver en kunnskapsbasert praksis med utdanning fra forskningsbaserte lærerutdanninger.

Dagen etter møtet i Ministerrådet, deltok Nordahl på et seminar for embetsverket i departementene i de nordiske landene. Da var Nordahls tema også forskningsbasert kunnskap og pedagogisk praksis, men han la der mer vekt på implementering. Andreas Schleicher, ansvarlig for PISA i OECD, deltok også på seminaret med innlegg. Han snakket om implementering av utdanningsreformer basert på en rapport OECD ga ut om dette tidligere i år, Education Policy Outlook 2015. Making reforms happen.

Lenker