Nordahl diskuterte skole i Puls

Logo for programmet Puls på NRK1. (Kilde: nrk.no)

Professor Thomas Nordahl er invitert til Puls for å snakke om elever som sliter på skolen og spesialundervisning. (Bilde: nrk.no)

Mandag kveld møtte kunnskapsminister Kristin Halvorsen og professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark i Puls på NRK1 for å diskutere spesialundervisning.

Hvordan kjennes det å være eleven som ikke får det til på skolen? Og hva gjør det med selvbildet og videre skolegang? Disse spørsmålene stilles av programleder Helene Sandvig i Puls. Spesialundervisning er ofte tiltaket for elever som ikke mestrer skolen. 52 000 elever i grunnskolen, tilsvarende 8,4 prosent av det totale elevtallet, får i dag spesialundervisning. Dette er 13 000 flere enn for fire år siden. Omfanget av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er lavt, samtidig som det er tre ganger så mye spesialundervisning på 10. trinn som på 1. trinn i grunnskolen.

Temaet for mandagens Puls er aktuelt siden stortingsmeldingen om spesialundervisning, Læring og fellesskap, som kom i april i år skal behandles i Stortinget i høst. Bakgrunnen for stortingsmeldingen er den sterke økningen i spesialundervisning og opplæringstilbud der elever tas ut av det ordinære elevfellesskapet.

Se programmet på NRK nett-TV.

Lenker

 

Aktuelle publikasjoner fra SePU: