Nordahl blir æresprofessor ved Aalborg universitet

Bilde av professor Thomas Nordahl

Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet tiltrer i november som æresprofessor ved Institutt for læring og filosofi ved Aalborg Universitet.

Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet tiltrer i november som æresprofessor ved Aalborg universitet. 

- Datainformert organisasjonsutvikling er et meget høyt prioriteret forsknings- og aktivitetsområde for instituttet de kommende år, forteller instituttleder og professor Annette Lorentsen ved Institutt for læring og filosofi ved Aalborg universitet. Aalborg universitet kan tildele tittelen æresprofessor til anerkjente forskere eller personer med kvalifikasjoner på høyt faglig nivå, som universitetet ønsker å hedre og derved knytte nærmere til seg. 

- Vi vil med tilknytningen til professor Thomas Nordahl samarbeide med ham om å bli et av de førende institutter i Norden innen forskningsbasert kunnskap om pedagogiske institusjoners forbedringsarbeid basert på data og kartlegginger, sier instituttleder Annette Lorentsen.

For å markere at Nordahl tiltrer som æresprofessor inviterer Institutt for læring og filosofi til seminar 23. november med tittel "Hvordan kan vi forstå og utvikle lærernes og pedagogenes forventninger til egen mestring i skole og dagtilbud?".

Langvarig engasjement for dansk barnehage og skole

Professor og senterleder for SePU Thomas Nordahl er godt kjent når det gjelder skoleutvikling og -forskning i Danmark. Han har samarbeidet med danske myndigheter, universiteter og profesjonshøgskoler siden slutten av 1990-tallet. LP-modellen som er utviklet av Nordahl er implementert i over 500 danske skoler med i alt 200 000 elever, og er Danmarks største skoleutviklingsprosjekt noensinne.

I 2014 ble Nordahl invitert til å sitte i vurderingsutvalget til A.P. Møllerfondet som har donert én milliard danske kroner til forbedring av den danske grunnskolen.