Må ta jenters vold på alvor

Ann-Cathrin Faldet, SePU (Bilde: Ragnhild Narum)

Førsteamanuensis Ann-Cathrin Faldet, SePU, har forsket på jenter, vennskap og vold. (Bilde: Ragnhild Narum)

Forrige tirsdag var tema for Ekko på NRK P2 vold. Der deltok førsteamanuensis Ann-Cathrin Faldet, SePU, Høgskolen i Hedmark. Hennes doktorgradsarbeid handlet om jenter som utøver vold, og deres erfaringer med gjengaktivitet, familieliv og skolegang.

I sitt arbeid fant Ann-Cathrin Faldet ut at jenters vold ofte blir bagatellisert, både i mediene og i hjelpeapparatet, men voldelige jenter trenger hjelp og grensesetting like mye som voldelige gutter. I P2-programmet forteller Faldet hva jentene gir som forklaring på hvorfor de utøver vold.

I sine intervjuer med jenter som utøver vold, oppdaget Faldet at mange av disse jentene har ganske strevsomme erfaringer i livet. Ofte har de store konflikter i familien. De har også ofte et veldig anstrengt forhold til skole, opplever at de ikke blir sett og forstått og at de ikke får den hjelpen de trenger. De kan også ha et komplisert forhold til venninner og vennskap. Dette er områder som er svært viktige for oss alle, og områder der jenter ofte lykkes. Men for disse jentene har disse områdene vært vanskelige. Derfor er de ekstra sårbare.