Lillehammer lykkes med tidlig innsats

Illustrasjonsbilde fra klasserom. (Kilde: Colourbox)

Lillehammer kommune har sammen med SePU over flere år jobbet systematisk med å heve kvaliteten på ordinær opplæring og spesialundervisning. Nå kommer resultater som viser at kommunen lykkes.

I et oppslag i Gudbrandsdølen Dagning 8.2.2016 forteller skolesjef Håvard Ulfsnes i Lillehammer kommune at det i år er klar nedgang i antall ungdomsskoleelever som mottar spesialundervisning. I stedet får flere barn enn før spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Ulfsnes mener målrettede tiltak i Lillehammerskolen gjør at de lykkes med tidlig innsats, tilpasset opplæring og økt læringsutbytte. 

Økning i spesialundervisning, men ønske om inkludering

I 2011/2012 gjorde SePU, Høgskolen i Hedmark en evaluering av i hvilken grad skolene i Lillehammer kommune oppfyller kravet om å drive tilpasset opplæring. Forholdet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning ble undersøkt, og resultatene fra dette arbeidet dannet grunnlag for et forsknings- og utviklingsarbeid som fortsatt pågår i kommunen.

Før prosjektet startet hadde Lillehammer kommune over lengre tid opplevd en vekst i andelen elever som mottar spesialundervisning fra 4,6 % 2006 til 8 % i 2011. Ressursfordelingen fra den ordinære opplæringen til vedtak om spesialundervisning hadde økt bekymringsfullt etter innføringen av Kunnskapsløftet.

Samarbeid med forskningsmiljøer

Med dette utgangspunktet har kommunen jobbet sammen med SePU, Høgskolen i Hedmark og etter hvert Høgskolen i Volda gjennom Speedprosjektet, for å utvikle et profesjonelt læringsfellesskap og skape forbedring og økt læringsutbytte for alle elever. Kommunen opplever et bedre samarbeid mellom skolene og PPT, de har utviklet et system som sikrer kvaliteten i spesialundervisningen og de har styrket den vanlige undervisningen. Nå viser også tallene siste tre år at andel elever med spesialundervisning i Lillehammerskolen har stabilisert seg under 6 %. Målet til Lillehammerskolen, 5,5 %, nærmer seg.

Lenker: