Læringsrapport fra en kartleggingsundersøkelse i Danmark

Forside

Program for Læringsledelse har vært et forsknings- og utviklingsprosjekt som Aalborg Universitet har gjennomført i 6 kommuner i Danmark over en fireårsperiode. SePU har hatt ansvar for alle kartleggingsundersøkelser og har også deltatt i evalueringen av prosjektet.

Sluttrapporten fra dette prosjektet er nå klart og den kan  lastes ned her. Rapporten viser at kommunene har forbedret kvaliteten på sine barnehager gjennom et systematisk arbeid, og mye av dette kan overføres til norske forhold.