Kronikk om 6-åringenes trivsel i skolen

Kronikk om 6-åringenes trivsel i skolen

 

Kartleggingsresultater fra «Kultur for læring» viser at 6-åringene i skolen liker å lære og har en god relasjon til lærerne sine. Dette kommer fram i en kronikk professor Thomas Nordahl har publisert i Aftenposten.

Kronikken kan leses her.