Konferanse: Alle skal med! Inkludering i barnehage og skole

Professor David Mitchell og professor Thomas Nordahl

Professor David Mitchell (v) og professor Thomas Nordahl kan du møte på konferansen "Alle skal med" på Hamar 23. april 2018. 

Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet og David Mitchell, University of Cantebury, New Zealand er foreleserne du kan møte på Hamar i 23. april 2018. 

Konferansen «Alle skal med» tar utgangspunkt i rapporten fra Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Leder av ekspertgruppen, professor Thomas Nordahl, vil presentere forslagene i rapporten på denne konferansen.

Vi har også invitert professor David Mitchell fra New Zealand til å forelese om sin forskning om inkludering i et internasjonalt perspektiv.

Begge foreleserne vil gi refleksjonsoppgaver og tid til spørsmål fra deltagerne.

PROGRAM OG PÅMELDING

Lenker