KDs ekspertgruppe for skolebidrag har publisert kunnskapsgrunnlaget

KDs ekspertgruppe for skolebidrag har publisert kunnskapsgrunnlaget

Ekspertgruppen for skolebidragsindikatorer, som SePUs assisterende senterleder Lars Myhr er del av, skal omtale hva som kjennetegner de skolene og kommunene som lykkes best med å løfte kvaliteten i skolen. rapporten om kunnskapsgrunnlaget er nå publisert, og den viser at utviklingen av god kvalitet skjer best gjennom systematisk arbeid med både læringsmiljø og læringsutbytte.

Mer info:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-om-kvalitet-i-skulen-laringsmiljoet-betyr-mykje-for-resultata-til-elevane/id2741758/