Innlandsutvalget ønsker SePU som nasjonalt innovasjonssenter

Forside rapport Innlandsutvalget

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark bør få status som nasjonalt senter for innovasjon og forbedringsarbeid i utdanningssystemet, foreslår Innlandsutvalget i sin sluttrapport. 

10. november 2015 overleverte Innlandsutvalget sin sluttrapport til næringsminister Monica Mæland. Der foreslår det bredt sammensatte utvalget at det opprettes et nasjonalt senter for innovasjon og forbedringsarbeid i utdanningssystemet, lokalisert til Høgskolen i Hedmark. Sentret skal ha i oppgave å utvikle og formidle kunnskap til skoleeiere, skoleledere og lærere. Utvalget mener at SePUs kompetanse og erfaringer gjør at det er naturlig å videreutvikle dette miljøet til et nasjonalt miljø for innovasjon i utdanningssystemet.

Utvalget mener at et slikt innovasjonssenter vil styrke utviklingen av skoler både nasjonalt og lokalt. I sluttrapporten skriver utvalget: «Slik kan utdanningssystemet i Norge også kunne nyttiggjøre seg av kompetanse som finnes og som skal videreutvikles i et slikt senter. Denne type innovasjonssentre i utdanning er etablert i flere land for å kunne formidle kunnskap om innovasjon og forbedringsarbeid til utdanningssystemet, og for å kunne utvikle kunnskap gjennom deltagelse i utviklingsarbeid i skolesektoren. Norge som nasjon har et klart behov for innovasjon og forbedring i utdanningssystemet. Et slikt senter kan møte dette behovet.»

Om innlandsutvalget

Innlandsutvalget ble først oppnevnt av regjeringen Stoltenberg i september 2013. Regjeringen Solberg videreførte oppnevningen januar 2014, med noe endret sammensetning og mandat. Utvalget ble opprettet for å se på muligheter og utfordringer i Innlandet. Målet er å skape en sterkere og mer attraktiv region. Utvalget fikk følgende medlemmer:

 • Administrerende direktør Sverre Narvesen, Sintef Raufoss Manufacturing (leder)
 • Forsker Ådne Cappelen, Statistisk Sentralbyrå
 • Prosjektleder Karianne Eide Longva, Arena Heidner
 • Turistsjef Gudrun Sanaker Lohne, Trysil Adm.
 • Direktør Idun Christie, Graminor AS
 • Forskningsleder Morten Ørbeck, Østlandsforskning
 • Daglig leder Solbjørg Kvålshaugen, Fondsbu Turisthytte
 • Styreleder Ottar Henriksen, NHO Innlandet
 • Distriktssekretær Iver Erling Støen, LO Oppland
 • Leder Einar Myki, Hedmark Bondelag
 • Daglig leder Are Søby Vindfallet, Making View AS
 • Administrerende direktør Erik A. Dahl, Mjøsen Skog SA
 • Konsernsjef Hans Rindal, Moelven Industrier ASA
 • Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark
 • Daglig leder Anita Hager, Intek Engineering AS
 • Daglig leder Kerstin Elisabet Katarina Norderup, Elmico AS