Høy temperatur og spennende diskusjon om spesialundervisning

Thomas Nordahl, SePU, i samtale med  Silje Steinardatter Hasle, Barneombudet (Skjermbilde fra opptak hos Utdanningsforbundet.)

Thomas Nordahl, SePU, diskuterte ekspertgruppens forslag med bl.a. Silje Steinardatter Hasle, Barneombudet. (Skjermbilde fra opptak hos Utdanningsforbundet.)

Tirsdag inviterte Utdanningsforbundet til debatt om spesialundervisning. Bakgrunnen var rapporten "Inkluderende felleskap for barn og unge" utarbeidet av en ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet.

Det har vært stor interesse for ekspertgruppens rapport etter at den ble offentliggjort tidlig i april. Mange har synspunkter på de radikale forslagene gruppen har kommet med. Det var godt frammøte på debatten i Lærernes hus, og 9000 fulgte streaming av debatten nett.

Se opptak av debatten her

Thomas Nordahl innledet om ekspertgruppens forslag, og deretter var det kommentarer og debatt der blant annet Steffen Handal (leder av Utdanningsforbundet), Monica Melby-Lervåg (professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo), Jorunn Sandsmark (spesialrådgiver hos Kommunenes sentralforbund) fra ISP og Barneombudet bidro.

- Det ble en meget interessant debatt i Utdanningsforbundet om ekspertgruppens rapport, sier Thomas Nordahl. – Diskusjonen utviklet seg bra, og jeg syntes det kom fram mange spennende synspunkter. Alle var enige i at utfordringene i feltet er store, men det er veldig ulike oppfatninger om hva som skal til for at det skal bli et bedre tilbud for barn og unge.

Bred høring om forslagene

Kunnskapsdepartementet gjennomfører flere høringskonferanser om ekspertgruppens forslag. Den første var i Oslo (28. mai), og Tromsø (19. juni) og Trondheim (20. juni) står for tur.

Kunnskapsdepartementet oppfordrer alle som ønsker det å gi sine vurderinger av forslagene i ekspertgruppens forslag. Høringsuttalelsene må gis digitalt via Utdanningsdirektoratets høringsside: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#211. Høringsfristen er onsdag 15. august 2018. 

Lenker: