Hør Thomas Nordahl under Forskningsdagene!

Logo Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter. Gjennom en rekke forskjellige arrangementer over hele landet kan mennesker i alle aldersgrupper og fra alle samfunnslag høre om og oppleve forskning.

Forskningsdagene 2013 er i gang for fullt, og torsdag denne uken arrangeres seminaret «Ung og vellykket? Et seminar om ungdommen nå til dags» på Litteraturhuset i Oslo.

Unges hverdag er preget av høye forventninger om gode karakterer, perfekt kropp, en lovende karriere og et lykkelig liv. Hvordan håndterer de unge dette? Er ungdommen nå til dags «sykt seriøse»? Og er «naving» vår tids ungdomsopprør? Kan forskningen si noe om dette? Disse spørsmålene skal ulike forskere prøve å gi svar på i løpet av dagen.

På seminaret skal professor Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark ha et innlegg med overskriften «Tidstypiske oppfatnings- og handlingskriser hos gutter».

Seminaret er et samarbeid mellom de tre Forskningsrådsprogrammene Utdanning 2020, Prakut og VAM.

Lenker