Forskningsinformert undervisning betyr en stor forskjell for elevene

Bilde av Thomas Nordahl

- Forskningen er ingen vekkelse eller en trosretning som er drevet fram av pedagogiske guruer eller profeter, og det er heller ingen motebølge, skriver professor Thomas Nordahl, SePU, i et leserinnlegg i HA. - Forskningen bygger på svar fra elever og lærere, det er ikke tro, ideologi eller bare teori.

Som et svar på to leserinnlegg i Hamar Arbeiderblad, har professor Thomas Nordahl, SePU, skrevet et debattinnlegg om forskningsbasert undervisning og forbedringsarbeid i skolen.

Målet for skolens arbeid er at den enkelte elev skal få realisere sitt potensial for læring. Da må skolen og lærerne forholde seg til forskning som dokumenterer at noen tilnærminger til og strategier i undervisning gir bedre læringsresultater enn andre, understreker Nordahl i innlegget.

Les hele innlegget her: Gi oss kunnskapsbaserte lektorer! (HA, 4.5.2015)

Les også: