Disputerte på digitale fortellinger og læreridentitet

Bilde av komitémedlem dr. Margaret Early, kandidat Espen Stranger-Johannessen, veileder dr. Bonny Norton og komitémedlem dr. Marlene Asselin.

Espen Stranger-Johannessen har tatt doktorgraden ved University of British Columbia, Canada. Her er han på disputasdagen sammen med (fra venstre) komitémedlem dr. Margaret Early, veileder dr. Bonny Norton og komitémedlem dr. Marlene Asselin.

Espen Stranger-Johannessen, SePU, Høgskolen i Innlandet disputerte 7. desember ved University of British Columbia, Canada, med avhandlingen The African Storybook and Teacher Identity

Avhandlingen til Espen Stranger-Johannessen tar for seg læreridentitet i forbindelse med nettressursen African Storybook. Dette er en nettressurs som er rettet mot barn i Afrika, og den tilbyr digitale fortellinger på over hundre språk. Basert på Darvin og Nortons (2015) modell for identitet og investering, har Stranger-Johannessen studert ugandiske barneskolelæreres investering i African Storybook og hvordan identitetene deres endret seg gjennom bruken av fortellingene og de teknologiske verktøyene. Bruken av fortellingene utvidet lærernes repertoar av undervisningsmetoder og temaer.

Espen Stanger-Johannessen har utviklet nettressursen Barnebøker for Norge basert på disse afrikanske fortellingene, og den ligger åpen og tilgjengelig for alle.

Bakgrunn og tilknytning til SePU

Espen er ansatt i ett års engasjement ved SePU, nå som førsteamanuensis. Han jobber med evaluering av kunstig virkelighet (VR) i matematikkundervisning, utvikling av nettbaserte ressurser til tospråklig opplæring og evaluering av FoU-prosjekter i Danmark og Norge.

Foruten doktorgraden er han utdannet lærer i spansk og samfunnsfag. Han har jobbet som lærer på barne-, ungdoms-, og videregående skole, samt på universitetsnivå. Han er født og oppvokst på Hamar.

espen.strangerjohannessen@inn.no
Førsteamanuensis