«Det ved vi om»-serien roses i Danmark

Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark og Ole Hansen, LSP, Aalborg universitet.

Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark og Ole Hansen, LSP, Aalborg universitet er redaktører for serien "Dette vet vi om..." i Danmark og Norge.

Bokserien «Det ved vi om…» som også er utgitt på norsk, løftes fram som eksempel på «best practice» når det gjelder forskningsformidling av Utdannings- og forskningsdepartementet i Danmark. Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark og Ole Hansen, LSP, Aalborg universitet er redaktører for serien.

Forum for Koordination af Uddannelsesforskning under Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark mener en av styrkene med «Det ved vi om»-serien som gis ut på Dafolo forlag er at det er forskerne selv som bidrar aktivt til praksisrettet formidling. Det sikrer at kjernen i forskningen formidles riktig og presist, framfor at kunnskapen skal bearbeides av andre aktører som ikke har tilstrekkelig innsikt i forskningen.

Det trekkes også fram at serien har en ekstern vitenskapelig redaksjon, Thomas Nordahl og Ole Hansen, og at heftene vurderes av fagfeller. Dette sikrer et høyt faglig nivå, relevans og lesbarhet i forhold til målgruppen, mener Forum for Koordination af Uddannelsesforskning.

- En kunnskapskanal til profesjonene i skoler og barnehager

Ole Hansen og Thomas Nordahl har samarbeidet i over 25 år, og vi har snakket med Ole Hansen om hemmeligheten bak suksessen til serien.

- Hvordan fikk dere ideen til serien?

- Ideen til bokserien “Det ved vi om...” ble tydelig gjennom samarbeidet Thomas og jeg har hatt om LP-modellen, der det har vist seg nyttig å få produsert en kunnskapskanal til profesjonene i skoler og barnehager, forteller Ole Hansen. - Det kan være vanskelig for de pedagogiske profesjonene å finne lett tilgjengelig forskningslitteratur som kan omsettes til daglig praksis. Vi fikk ideen til serien fordi vi så et behov for kunnskap om endring hos de ansatte i skole og barnehage.

- Hvorfor tror du serien har blitt så populær?

- Fordi forskerne som skriver heftene er opptatt av å formidle kunnskap, slik at praktikerne kan forandre sin praksis til beste for barn i skoler og barnehager.

- Kommer det flere hefter?

- Ja, det kommer løpende nye hefter som alle tar utgangspunkt i internasjonal forskningslitteratur samt i resultatene av de enorme datamengdene som kommer ut av arbeidet med LP-modellen og andre store databaserte forsknings- og utviklingsprosjekter i både Norge og Danmark.

- Paideia - Tidsskrift for profesjonell pedagogisk praksis  bør også nevnes i denne sammenhengen, sier Ole Hansen. - Det henger nemlig sammen med bokserien «Det ved vi om…». Initiativet til tidsskriftet er også et resultat av samarbeidet mellom Thomas og meg. Det er både inspirerende og nyttig å knytte allianser mellom skandinaviske fagfolk!

Om «Dette vet vi om»-serien i Norge og tidsskriftet Paideia

I Norge gis «Dette vet vi om»-serien ut av Gyldendal. Det er laget 10 hefter for skoler og 4 for barnehager. Serien gjør forskningsbasert kunnskap lettere tilgjengelig for de ansatte i barnehager og skoler, slik at ny viten raskt omsettes i forbedringer i praksis. Bokserien viser hva den enkelte ansatte i skole og barnehage kan bruke forskningsfunn til i sin hverdag og hvordan.

Lenker