Dagsseminar: Inkludering og elevenes læring

Illustrasjonsbilde av skolejente.

Høgskolen i Hedmark inviterer til konferanse 14. mai 2013 ved Campus Hamar. Tre ledende nordiske forskere og en skoleleder belyser muligheter og utfordringer i skolen.

På enhver skole er det elever som ikke oppnår den læring som er mulig, som viser en problematisk atferd eller som sliter og har det vanskelig sosialt på skolen. Alle skoler kan bidra til inkludering for alle elever. Dette krever at skolene arbeider langsiktig og systematisk med vekt på utvikling av egen praksis.

På denne konferansen får du en sjelden mulighet til å høre tre ledende nordiske forskere og en skoleleder belyse disse utfordringene og mulighetene.

 

Praktisk informasjon

Sted: Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, Holsetgt. 31, Auditorium 1
Tidspunkt: 14. mai 2013 kl. 09.00 – 14.00
Påmeldingsavgift: 850,-

Klikk her for påmelding

Påmeldingsfrist 10. mai 2013

 

Program

09.00   Kaffe

09.30 - 09.40  Velkommen av v/Lars Myhr

09.40 - 10.40  Essunga kommune – fra Sveriges dårligste til beste skolekommune. Om å få framgang for alle elever. v/professor Bengt Persson, Høgskolen i Borås, Sverige  

10.50 – 11.30  Sammenhengen mellom vanlig undervisning og spesialundervisning? v/professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark

11.30 – 12.15  Lunsj 
       
12.15 – 12.45  Et konkret eksempel på forbedring av elevenes situasjon og resultater i skolen v/rektor Geir Westby Larson, Raufoss barneskole 

12.45 – 13.45  En analyse og praktisk forståelse av begrepet inkludering v/professor Lars Qvortrup, Aalborg Universitet, Danmark

13.45 – 14.00  Avslutning

 

Konferansen arrangeres av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) i samarbeid med tidsskriftet Paideia.

Alle deltakerne får det siste og neste nummer av tidsskriftet.

Lenker