Bruker ikke assistenter i spesialundervisningen

- De skolene som er gode på å snu speilet mot seg sjøl og se på egen praksis i stedet for feil hos elevene, lykkes i større grad, sier assisterende senterleder Lars Myhr, SePU, til NRK.

- De skolene som er gode på å snu speilet mot seg sjøl og se på egen praksis i stedet for feil hos elevene, lykkes i større grad, sier assisterende senterleder Lars Myhr, SePU, til NRK.

Solvin skole har gjennom målrettet arbeid sørget for at det er spesialpedagoger som gjennomfører spesialundervisningen. Undervisningen skjer helst inne i klasserommet med resten av klassen. Lars Myhr, SePU, roser Solvin for måten de jobber på. 

Gjennom å skape et godt og inkluderende læringsmiljø for alle elever, kan skoler redusere behovet for spesialundervisning. For elever som har behov for spesialundervisning, har de fleste det bedre inne i klasserommet med resten av elevene. Det viser forskning utført ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU). Assisterende senterleder ved SePU Lars Myhr viser til nye tall fra SPEED-prosjektet, der det går fram at 5 % har assistenter som hovedansvarlige for sin undervisning. Tidligere studier har vist at så mye som 50 % av den faktiske spesialundervisningen i skolen utføres av assistenter.

 - Det er et stort problem fordi dette er elever som har utfordringer i forhold til sin læring, og det er krevende og gjennomføre det. Da bør du ha fagbakgrunn, sier Lars Myhr til NRK.

Sterk nedgang i behov for spesialundervisning

En skole som har lykkes i sitt arbeid med å redusere spesialundervisningen og bedre resultatene, er Solvin skole i Stange kommune. I 2009 lå de over landsgjennomsnittet, da 9 % av elevene hadde vedtak om spesialundervisning. Nå er tallet 3,8 %. Elevene som har vedtak om spesialundervisning er i større og større grad inne i klasserommet sammen med resten av klassen. Assistenter brukes ikke i spesialundervisningen, for det er spesialpedagoger som er til stede med kontaktlærere de timene elevene får spesialundervisning. Dette sammen med en heving av faglig nivå for elevene, er resultatet av et hardt og målrettet arbeid i følge rektor Helen Ødegaard.

Skolen har en forskningsbasert praksis der stikkord er klar klasseledelse, tett foreldresamarbeid, trygghet for elver og tidlig innsats for elever som strever faglig.

Lenker