Bli med på SePU-konferanse om Capacity Building!

Bli med på SePU-konferanse om Capacity Building!

8. august inviterer SePU, Høgskolen i Hedmark sammen med samarbeidspartnere i Sverige og Danmark til minikonferanse om utvikling av skolers kapasitet til inkludering og læring. I løpet av dagen vil gode, forskningsbaserte erfaringer fra nordiske land og Ontarioregionen i Canada formidles på en konkret, praksisnær måte. Påmeldingsfrist er 30. juni.

Dagen er todelt. Først vil Dr. Avis Glaze formidler erfaringer fra Ontario i Canada. Hun har spilt en sentral rolle i det systematiske arbeidet med å forbedre elevenes resultater i Ontario, et arbeid som har blitt kjent over hele verden. Hennes forelesning vil bli holdt på engelsk.

Jarle Sandven og Aslaug Gravdal er skoleledere ved Tiurleiken skole på Romsås i Oslo som er en barneskole med 320 elever. Tiurleiken har gjennomført en oppsiktsvekkende forbedring av resultater i løpet av en noen få år. Sandven og Gravdal startet som rektor og assisterende rektor ved skolen i februar 2012. De vil fortelle om veien fra februar 2012 og fram til nå. Sentrale tema for forelesningen vil være: 

  • Hva har vi gjort?
  • Hvordan har skolen utviklet seg?
  • Hva er suksesskriteriene for å skape en god skoleutvikling?
  • Hvordan har vi ledet for å implementere og tilpasse sentrale forskningsbaserte innsatsfaktorer på vår skole?
  • Hvilke resultater har vi?

Konferansen er et samarbeid mellom Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (Aalborg Universitet), Research and Capability in Inclusion and Welfare (Högskolan i Borås) og SePU (Høgskolen i Hedmark). Arrangørene tror dette vil være en spennende konferanse for både skoleledere, lærere, forskere og andre.

Lenker

 

Samarbeid Aalborg Borås