Barn med skoleproblemer må fanges opp tidlig

forskning.no er Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning.

forskning.no er Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning.

 - Barn som er i risikosonen for problemer i skolen kan og må fanges opp tidligere, sier professor Thomas Nordahl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Hedmark, i et intervju med forskning.no.

Nordahl og andre forskere uttaler seg om hva som ligger bak at én av fem ikke fullfører videregående opplæring. Det å droppe ut går ofte i arv til neste generasjon, og det er viktig at skolen og andre rundt barna gjør det de kan for å bryte den onde sirkelen. Da må barna fanges opp og få hjelp tidlig.

- Det vi ser at det er dobbelt så mange som får spesialundervisning i ungdomsskolen som i de tre første årene i grunnskolen. Dette selv om problemene absolutt må ha begynt lenge før ungdomsskolen, sier Nordahl til forskning.no.

Les hele saken på forskning.no.