Artikler fra tidsskriftet Paideia på nett

Skjermdump fra utdanningsforskning.no

Utdanningsforbundet har nylig lansert nettstedet  www.utdanningsforskning.no som samler og formidler relevant forskning for ansatte i utdanningssektoren, fra barnehage til høgskole. Målet er å styrke og tilgjengeliggjøre utdanningsforskningen for profesjon og praksis. Nettstedet har etablert samarbeid med Norges forskningsråd og Utdanningsdirektoratet, i tillegg til flere høgskoler og fakulteter og kompetansesentre. 

Utgiverne av tidsskriftet Paideia har inngått samarbeid med Utdanningsforbundets nettside for formidling av forskning: utdanningsforskning.no. Det betyr at flere artikler fra Paideia nå er tilgjengelige åpent på nett. 

SePU og de andre utgiverne av Paideia er glade for at Utdanningsforbundet har ønsket dette samarbeidet. På denne måten når forskningsbasert kunnskap om praksis og barn og unge sin læring og utvikling ut til medlemmene til Utdanningsforbundet og andre som jobber i barnehager og skoler eller med forskning på feltet.

Det er enkeltartikler fra tidligere utgitte Paideia som nå legges ut på nett. Redaksjonen til tidsskriftet håper dette kan være et vindu for nye lesere inn til Paideia og artiklene som er å finne i tidsskriftet. Mer om tidsskriftet og bestilling av abonnement eller enkeltnumre finnes på tidsskriftets nettside www.paideia.no.

Artiklene som er tilgjengelig på nett er (omtalene er hentet fra utdanningsforskning.no):

Spesialundervisning i praksis av professor Peder Haug, Høgskulen i Volda

Denne artikkelen viser at elevenes aktivitetsnivå er langt større når det er spesialundervisning, enn når det er ordinær opplæring. (Fra Paideia 8/2014)

Fra forskningskunnskap til pedagogisk praksis av professor Terje Ogden, Universitetet i Oslo

Denne artikkelen gir eksempler på evidensbasert praksis med utgangspunkt i lærernes arbeidssituasjon og gjennomgår noen viktige argumenter for og imot evidensperspektivet i skole og undervisning. (Paideia 6/2013)

Norsk skole anno 2013 - Økende ekskludering under dekke av inkludering? av dosent Kari Nes, Høgskolen i Hedmark

Er det grunnlag for å spørre om vi ser økende ekskluderingstendenser i den norske skolen, spesielt når det gjelder læringsutbytte og deltakelse i grunnskolens læringsfellesskap? (Paideia 5/2013)

Kvalitet i dagtilbudet – hva sier barna? av professor Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark og professor Lars Qvortrup, Aalborg Universitet

Kvalitet i dagtilbudet er viktig. Det sier utdanningsforskerne. Det sier økonomene. Men hva sier barna? (Paideia 4/2012)

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap - kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer av førstelektor Anne Kostøl, SePU, Høgskolen i Hedmark og førsteamanuensis Sølvi Mausethagen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Klasseledelse og gode relasjoner til elevene er viktig for å begrense omfanget av atferdsproblemer. Denne studien viser imidlertid at også måten undervisningen blir organisert på, og hvilke arbeidsmåter som blir valgt, påvirker både elevens atferd og arbeidsinnsats. (Paideia 2/ 2011)

Lenker