Nyheter

Nyansettelser og endring på SePU

SePU får stadig nye prosjekter og to ansatte skal over i stipendiatstillinger, så det blir flere endringer blant våre ansatte i høst.

Nivådeling fremmer ikke læring

De siste ukene har det gått en debatt i media om nivådeling i skolen. Forskning viser at de dårligste elevene blir dårligere ved ni...

Paideia om inkludering i skolen

Hvordan skal skolen arbeide for at ulikheter mennesker imellom skal sees som en ressurs og ikke ett problem? Det er spørsmålet som...