Nyheter

Søker om 11. skoleår

Fylkesråd Aasa Gjestvang ser et 11. skoleår som et viktig tiltak for å få flere Hedmarksungdommer gjennom videregående opplæring og...