Nyheter

Prøveprosjekt med 11. skoleår

Erfaringer fra Danmark tyder på at et frivillig 11. skoleår i Norge ville gjøre flere elever i stand til å gjennomføre videregående...