Nyheter

Ny bok om dannelse

Kjetil Steinsholt og Stephen Dobson er redaktører for en ny bok om dannelsesbegrepet. Bokens tittel er Dannelse. Introduksjon til e...

Nye muligheter for rektorutdanning

1. februar åpner Utdanningsdirektoratet for nye søknader til rektorutdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr rektorutda...

Dette vet vi om... Barnehagen

Dette vet vi om... Barnehagen er en serie på 6 hefter som tar opp aktuelle problemstillinger som barnehager støter på i sitt daglig...

Paideia om kvalitet i barnehagen

Nyeste utgave av Paideia er viet artikler om kvalitet i barnehagen. Blant annet beskriver professor May Britt Drugli gode hverdagss...