Nyheter

Nytt oppdrag for KD

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høgskolen i Hedmark kartlegge op...