Nyheter

Gode, praksisrettede publikasjoner

Kjenner du LP-serien ”Det ved vi om…” som utgis i Danmark? I 2012 kommer serien på norsk! Serien formidler forskningsbasert kunnska...

SEPU lanserer nytt tidsskrift

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høgskolen i Hedmark lanserer i dag det nye fagtidsskriftet Paideia - profes...

Tilfeldighetenes spill

Det er tilfeldigheter som avgjør hvor mye spesialundervisning elever får, og ikke bare elevenes behov. Det viser en ny SePU-rapport...

- Vi ser at det funker!

Dette er et utsagn fra en lærer på en skole som har hatt veldig positive erfaringer med LP-modellen, og det er tittelen på...

Bedre læringsmiljø med SEPU

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) har det faglige ansvaret for flere prosjekter innenfor "Bedre læringsmiljø". De...