Nyheter

Hva gjør at guttene lykkes?

Det er kvaliteten på læreren som avgjør om elevene, både gutter og jenter, lærer godt, mener forskere på Senter for praksisrettet u...

Kjønnsdelt undervisning uheldig

Debatten om å dele gutter og jenter i ulike klasser dukker opp med jevne mellomrom. Det har blant annet vært nevnt som et tiltak fo...

Nordahl diskuterte skole i Puls

Mandag kveld møtte kunnskapsminister Kristin Halvorsen og professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark i Puls på NRK1 for å diskut...

Ny bok om LP i barnehager

I boken LP-modellen og børns læring og adferd – grundbok for det pædagogiske personale i daginstitutioner skriver Thomas Nordahl, M...

SePU vokser

Siden oppstarten 1. mai 2010 har Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Hedmark, vokst både i antall ansa...

Tips om god klasseledelse

Internasjonal forskning viser at klasseledelse er en av de viktigste faktorer for elvenes læring. I en ny rapport forklarer Thomas...

Vurdering som læring

En ny rapport fra Høgskolen i Hedmark ser på tilpasset opplæring med utgangspunkt i elevvurdering og skole-hjem-samarbeid.

Hva motiverer gutter i skolen?

Nasjonal forskning viser at en stor overvekt av de elevene som har det vanskelig i skolen er gutter. I et intervju med NRK Radio fo...