Nyheter

SePU med i Haugalandsløftet

Fredag 1. juni var det oppstartssamling for et FoU-prosjekt om relasjonsbasert klasseledelse på Haugalandet. SePU er faglig ansvarl...

Å tenke hurtig og sakte

Hvordan vi tenker og hvordan vi foretar valg er tema for en kronikk av Thomas Nordahl i HA 21. mai 2012. Han tar utgangspunkt i bok...

Bedre trivsel, bedre læring

En ny rapport som oppsummerer resultatene fra arbeidet med LP-modellen i dansk skole, viser at elevene trives bedre, de faglige res...

1000 danske ambassadører

Siden 2007 har det jevnlig kommet ansatte i dansk PP-tjeneste til Hamar for å utdannes i LP-modellen. Denne uka er en ny gruppe på...

"Dette vet vi om"

Professor Thomas Nordahl har sammen med lektor Ole Hansen ved Aalborg Universitet vært med å redigere en serie hefter som kan være...