Nyheter

Nordahl skaper debatt i Danmark

En ny rapport fra Thomas Nordahl, SEPU, viser at danske lærere vurderer at 25 % av elevene i grunnskolen har individuelle vanskelig...

Barnehagebarn som informanter

SePU-undersøkelsen om barns meninger om hvordan de har det i barnehagen, har fått stor oppmerksomhet i norske medier. Men hvordan h...

Mye å lære av ekstra skoleår

Erfaringer fra Danmark tyder på at et frivillig 11. skoleår i Norge ville kunne gjøre flere elever i stand til å gjennomføre videre...

Kronikk: Makt i skolen

Her er en kronikk som er skrevet som et svar til noen av oppslagene som har vært i Dagsavisen om Høgskolen i Innlandet, SePU og Tho...

SePU-leder i ekspertgruppe

Lars A. Myhr skal være med i en ekspertgruppe nedsatt av regjeringen. Gruppen skal gi anbefalinger om hvordan skoler og skoleeiere...

Se til Hedmark

Det foregår en debatt om kunnskapsgrunnlaget i norsk skole. Personifiseringen i denne debatten er en avsporing. Klikk her for å les...