SePU

SePU_large

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet ble opprettet i 2010. SePU driver forsknings- og forbedringsarbeid i og for praksisfeltet med vekt på barnehage, grunnskole og videregående opplæring og er en aktiv pådriver for utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner.

Nyheter

VR-teknologi og elevenes læring

I en artikkel på NUBU stiller Thomas Nordahl spørsmålet: Hvilken effekt kan VR-teknologi ha på barn og unges læring i skolen?