Fagmiljø

Fagmiljøet rundt SLTR er knyttet opp til studiene i beredskap og krisehåndtering på Avdeling for økonomi- og ledelse på Rena

 

Bjørn Bakken
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Geir Ove Venemyr (foto: Ricardo foto)
Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Stig Holen
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap