Senter for ledertrening

Høgskolen i Innlandet har etablert Senter for ledertrening, sammen med EON Reality Norway AS.

Dette er et øvingsmetodikk- og et simuleringsverktøy for krisehåndtering og beredskapsledelse. Verktøyene kan endre måten vi trener og utdanner fremtidige beredskapsledere og er basert på den nyeste teknologiske utviklingen innenfor denne type ledertreningsverktøy.

Aktuelt

CriseIT

CriseIT-prosjektet og krisehåndtering og beredskapsmiljøet jobber for å gjøre det mulig å øve på kriser oftere, bedre og billigere.