Videreutdanning og Master i psykisk helsearbeid

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksis

Videreutdanning og Master i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet legger stor vekt på kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid. Oppbygging av et variert tilbud til mennesker med psykiske lidelser i kommunene gjennom opptrappingsplanen vil være en vesentlig oppgave. Til dette arbeidet kreves det et vidt spekter av kompetanse for å gi gode tilbud om omsorgstjenester, bolig, kulturtilbud og nettverksarbeid.

Undervisningen forgår ved Høgskolen i Innlandet på Elverum.

Praksis

  • Praksis gjennomføres i tråd med rammeplan og forskrifter for videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det er 10 uker praksis på heltid (30 timer pr uke). Praksis fordeles over 2 år: 6 uker veiledet klinisk praksis første år og 4 uker prosjektpraksis andre år.
  • Praksis gjennomføres på steder som har et tilfredsstillende faglig nivå, og som har praksisveiledere med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
  • Praksis er obligatorisk. Fravær over 20 prosent fører til at man ikke får godkjent praksis.

Lover, forskrifter og rammeplan

Lov om universiteter og høgskoler

Studieplan

Gjeldende studieplan finnes på studieomtalesiden. 

Skjema