Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksis

 

 

I videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser er det en  åtte ukers praksisperiode. Vi benytter relevante praksisplasser i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Hedmark og Oppland.

I den forbindelse kan studenten bli utplassert i praksis et godt stykke fra studie- eller bosted, og reiseutgifter må beregnes.

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høgskoler 

Studieplan

Gjeldende studieplan finnes på studieomtalesidene.

Skjema