Videreutdanning i kreftsykepleie

 

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksis

Videreutdanning i kreftsykepleie er en utdanning som kvalifiserer til å utøve sykepleie til pasienter med kreft i, og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Det vektlegges helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid i tverrfaglige miljø.

Studiet består av til sammen 12 ukers veiledet praksis, fordelt på følgende steder;

Rehabiliteringspraksis på Montebellosenteret, praksis ved sengepost i Sykehuset-Innlandet, Gjøvik, praksis ved kreftpoliklinikker ved Sykehuset-Innlandet Hedmark og Oppland,

Praksis i kommunehelsetjenesten i kommuner som Høgskolen har avtale med.

ved gjennomføring av praksis kan studenten bli utplassert et godt stykke fra studie- eller bosted, og reiseutgifter må beregnes.

 

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høgskoler

Samarbeidsavtaler

Studieplaner

 Gjeldende studieplan finnes på studieomtalesidene.

 Skjema