Bachelor i tannpleie

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksis

 

I bachelor i tannpleie er det seks ukers praktiske studier i 2, 3, 4 og 5 semester. Vi benytter  offentlige tannklinikker i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold fylke. I den forbindelse kan studenten bli utplassert på klinikk et godt stykke fra Elverum, og må beregne reiseutgifter og/eller eventuelle ekstra boutgifter.

 Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høgskoler

 Samarbeidsavtaler

Skjema