PP-tjenesten

PPT

I L&P forutsettes det at ansatte i barnehage og skole arbeider sammen i kollegagrupper. Veiledere fra PPT vil ha en viktig funksjon i disse gruppene som refleksjonspartner. 

Det vil blant annet si å:

  • Følge opp og støtte prosesser i gruppene.
  • Bidra med nye perspektiver og ideer både i forhold til analyse og tiltak.

Som en del av L&P, vil ansatte i kommunens PP-tjeneste få egen opplæring både i systemteori, pedagogisk analyse og veilederrollen.

Faktaark om L&P i barnehagen 
Faktaark om L&P i skolen