Om L&P

  

L&P står for Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Dette er en strategi for systematisk kompetanseutvikling for systematisk og varig forbedringsarbeid i barnehage og grunnskole.

L&P legger til grunn at praksisforbedring skal bygge på gode pedagogiske analyser av egen praksis og utvikling av tiltak ut fra forskningsbasert kunnskap. Pedagogisk analyse innebærer at barnehager og skoler tar utgangspunkt i kunnskap om sin egen virksomhet og utfordringer de står ovenfor. Det samles inn og anvendes data som grunnlag for å finne fram til hvilke faktorer som opprettholder utfordringene. Ut fra disse analysene skal det velges tiltak som gir en forbedret praksis og som dermed skal realisere målsettingene med L&P. Dette analysearbeidet foregår kollektivt i grupper av ansatte og ledere og skal bidra til utvikling av profesjonelle læringsfellesskap.