Kartlegging

Formålet med spørreundersøkelsene er å få synliggjort områder som har betydning for barn og unges trivsel og utvikling i barnehage og skole.

500-poengsskala

Kartlegging og bruk av kartleggingsresultatene er en sentral strategi innenfor LP.

Spørreundersøkelsene skal på denne måten bidra til å utvikle kunnskap om hvordan man kan skape bedre betingelser for barn og unges læring, trivsel og sosiale utvikling

Spørreundersøkelser vil kunne gi barnehager og skoler et bilde av hvordan situasjonen er på en rekke sentrale områder tilknyttet barn og unges læringsmiljø og deres utvikling. Resultatet fra de ulike spørreundersøkelsene kan således danne utgangspunkt for videre arbeid i den enkelte barnehage og skole.

Forskere ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet har ansvaret for bearbeidelse av data fra de ulike spørreundersøkelsene.