Slik gjør du gode opptak av undervisning med Mediasite

Her har vi noen tips til hvordan du kan spille inn forelesninger på egen PC.

forsidebilde-mediasite-opptak-undervisning

I denne veiledningen tar vi utgangspunkt i at du har  installert Mediasite Desktop Recorder jf. installasjonsveiledningen fra IT, samt at du har lest og satt deg inn i deres brukerveiledning. Vi tar for oss pedagogiske råd knyttet til fagformidling via opptak på egen PC, og vi tar også utgangspunkt i at du er ganske fersk på dette området.

1 Gjør noen testopptak

Når du går i gang med et nytt verktøy som Mediasite Desktop Recorder bør du ta deg tid til å gjøre noen testopptak for å sammenligne lyd- og bildekvalitet.

 • Høres lyden du spiller inn via mikrofonen på hodetelefonene bra ut? Husk kort avstand mellom munn og mikrofon.
 • Finn et egnet rom med lite romklang og lite bakgrunnslyd. Ofte kan små rom eller soverommet være gode valg. Lyd er svært viktig for opplevelsen av kvalitet. NB! Når du hører på opptaket i etterkant bør du ha på hodetelefonene.
 • Hvordan ser bildet ut hvis du flytter på deg i rommet eller mellom aktuelle rom? Det er smart å prøve å få til lyssetting fra begge kanter, slik at det ikke lager mye skygger i ansiktet ditt.
 • Skal du ha video av deg selv gjennom hele filmen, eller skal du bare ta opp lyden? Legg også merke til hvor videofilmen plasserer seg i bildet; dekker den deler av presentasjonen din? (I så fall må du kanskje endre presentasjonen.)
 • Lagre og integrer testfilmene dine på en testside i Canvas. Følg IT-avdelingens brukerveiledningen på hvordan dette gjøres.

2 Planlegg varigheten

Studentene har kort oppmerksomhetsspenn når det gjelder undervisningsfilm. Tenk på hvordan du kan dele opp fagstoffet i mindre filmer på f.eks. 10 minutters varighet. 

NB! Husk at det ikke er lurt å legge inn dato eller år på forsiden av filmene - og heller ikke henvise til andre filmer. Korte filmer er lette å gjenbruke senere, dersom du skulle få behov for det. Da er du avhengig av at de er "tidløse".

3 Lag en god PowerPoint-presentasjon

Har PowerPointen du skal vise frem en god design og struktur, og er den universelt utformet? Når du først spiller inn en film som kan gjenbrukes, bør du ta en gjennomgang av presentasjonen din med tanke på design og tilgjengelighet. Det bør for eksempel være minst mulig tekst i disse foilene.

Tidlig i PowerPointen bør du lage en side som viser hva filmen vil handle om. Hva kommer? Hvilke læringsmål kan du vise til? Vis gjerne frem en disposisjon for forelesningen.

Forbered deg med å ha et slags manus, gjerne et stikkordsbasert, i notatfeltet i PowerPoint-presentasjonen.

Les også:  PowerPoint: Bedre presentasjoner (krever innlogging)

4 Velg oppsett

Mediasite Desktop Recorder gir deg mulighet til å velge mellom flere oppsett:

 • Screencast: Brukes når du skal vise frem noe som har mye bevegelse på skjermen, slik som når du f.eks. skriver på en whiteboard - eller lager en instruksjonsfilm for programvare. 
 • Slideshow: Brukes når du viser frem statiske bilder, slik som en PowerPoint. Det tas bilder hvert 30. sekund. Videofilmen tar omtrent halvparten så mye plass (i MB) dersom du bruker denne innstillingen i stedet for Screencast.
 • Video: Brukes når du vil vise frem webkameraet ditt i det ene hjørnet av filmen.
 • Audio: Brukes dersom du vil spille inn stemmen din med mikrofonen.

Dersom du skal gjøre opptak av at du foreleser over en PowerPoint, er det beste alternativet Slideshow + Audio.

5 Del kun et område av skjermen - og bruk konferansestyring

Bruk konferansestyringsvisning (presentasjonsvisning) underveis. Da ser du både foilen du viser, neste foil og notatfeltet med manuset ditt. Selve opptaket bør gjøres kun av det området der foilen vises. Da har du notatfeltet lett tilgjengelig og slipper å se ned på pulten eller lignende - du har fortsatt blikket nær webkameraet.

6 Underveis

Det er en utfordring for de fleste å snakke til en PC og ikke til et publikum.

 • Gløtt gjerne på manuset i notatfeltet, men ikke les direkte fra det. (Det er derfor en fordel at det er stikkord.)
 • Bruk din egen dialekt, og snakk på den måten du pleier når du underviser.
 • Slapp av når du leser inn - du har det ikke travelt!
 • Husk å ha mikrofonen nær munnen din.
 • Avslutt alle verktøy som kan forstyrre med lyd og varslinger på PCen og demp lyden på mobiltelefonen.
 • Du kan pause Mediasite Desktop Recorder ved å klikke pauseknappen eller bruke hurtigtasten Ctrl + F8.
 • Lær av proffene i lydstudio; et glass med litt sitronvann er godt for halsen når du skal lese inn.

7 Hjelpemidler ved opptak

Markere hvor man peker
En trådløs fjernkontroll viser hvor du peker på skjermen. Dette kan være spesielt viktig ved systemopplæring. Eks. Logitech Spotlight, som mange har gode erfaringer med.

Alternativer til whiteboard eller krittavle

 • Digital håndskrift i PowerPoint
 • Whiteboard i Windows 10 
 • Tegnebrett f.eks. fra Wacom
 • Dersom du tar opp i Zoom har de sin egen whiteboard der.

Alternativer til dokumentkamera

 • Et ekstra webkamera som du peker på arket/boka, samt god belysning.

8 Etterarbeid

Det er mulig å redigere bort uønskede deler av opptaket under My Presentations > Edit video. Du kan klippe bort det du ikke ønsker. 

Der kan du også legge på en fiffig kapittelinndeling i filmen din, som gjør studentenes navigering i filmen oversiktlig.

9 Teksting av video

Teksting er et UU-krav, men siden det ikke finnes tekstemuligheter i UH-sektorens verktøy er det gitt midlertidig dispensasjon fra krav om teksting. Sektor arbeider med å legge til rette for dette, slik at man ikke trenger å bruke tilleggsverktøy som YouTube og VLC. Det er dårlige alternativer for den ansatte - og gjør teksting til en omstendelig og umulig oppgave for mange.

Det frarådes å bruke automatisk teksting, selv om dette er en ny funksjon som mange er begeistret for for tiden. Tale til tekst er ennå ikke godt nok utviklet. Vi har dessverre sett altfor mange eksempler på komiske oversettelser.

10 Bruk de opplastede videoene i Canvas

Det er høgskolens ønske at du oppbevarer dine filmklipp til undervisning på Mediasite Teacher-området ditt i Canvas. Da er det lett å bruke klipp i mange emnerom. Da unngår du også å bruke opp plassen du har i emnene. 

Det er lett å bygge inn filmer på nettsider i Canvas. Følg IT-avdelingens brukerveiledninger for hvordan du gjør dette.  

Hver underviser har sitt eget Mediasite Teacher-område med filmer som man selv rår over - andre kolleger ser ikke dette området. Ønsker du å dele filmer med kolleger som har andre emner i Canvas, bør du legges inn (midlertidig) som lærer i emnet. Du går dernest inn og legger inn Mediasite-klippet ditt der den andre læreren vil ha det.

 

Om Mediasite:

I tillegg til at Mediasite brukes til opptak av forelesninger i enkelte auditorier, er Mediasite Desktop Recorder høgskolens anbefalte opptaksprogram for egen PC.

Bakgrunn:

Mediasite har vært brukt i flere år på Lillehammer, og er nå tatt i bruk i hele HINN. Det er IT-avdelingen som har hovedansvaret for den tekniske brukerstøtten. Kontakt dem på  brukerstotte@inn.no

IT-avdelingens brukerveiledning for Mediasite

Her lærer du hvordan installere programvaren, samt hvordan du gjør opptak og deler disse i Canvasrommet.

Idéer til innhold i småfilmer:

Viktige fagbegrep

Gå inn på begrepene studentene må forstå i faglitteraturen. Hva betyr de egentlig?

Typiske misforståelser

Forklar typiske misforståelser i emnet. Forklar gjerne komplekse sammenhenger ved å bruke figurer og modeller.

Faglige resonnement

Forklar hva det vil si å tenke som en jurist, sykepleier, pedagog osv. Alle fag har sine tenkemåter, med faglige resonnement. Hva legger man vekt på - og hva er ikke så viktig?

KILDE: professor Henning Fjørtoft, NTNU

Les flere Innsikt-artikler i serien "Det nettbaserte klasserommet"

Organisér undervisningen din i læringsstier
Vi ser på noen av funksjonene i Canvas som gjør det mulig å lage styrte læringsstier.

Idéer til studentaktiviteter
Slik kan du legge opp til varierte og studentaktiviserende læringsressurser i Canvas.

12 gode råd til sanntidsundervisning
Hva skal til for at undervisning i Zoom skal oppleves som en god erstatning for vanlig klasseromsundervisning?

Lag din egen podkast på 1-2-3
Få en innføring i prosessen med å lage podkast til bruk i undervisningen.

Enkle tips til gjenbruk av dine Zoom-opptak
Planlegg sanntidsundervisningen etter de mulighetene som finnes i Zoom, så får du mest mulig ut av opptaket i ettertid.

Slik gjør du gode opptak av undervisning
Her har vi noen tips til hvordan du kan spille inn forelesninger i fred og ro på egen PC.

Nettbasert veiledning
Du kan benytte Zoom til å møte studenter til veiledning.

 

Skrevet av  Randi Elisabeth Hagen ved Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet