Organisér Canvas-undervisningen din i læringsstier

Med Canvas sin modulstruktur ligger alt til rette for at du kan skape studentaktiviserende læringsstier.

læringsstier-forsidebilde

En læringssti kan defineres som en mengde læringsressurser som er presentert i en bestemt rekkefølge, med den hensikt å skulle støtte en læringsprosess. Stier med varierte og studentaktiviserende læringsressurser er viktige i alle emner som benytter Canvas, men kommer særlig til sin rett i nett- og samlingsbaserte emner. Her skal vi se nærmere på noen av de funksjonene i Canvas som gjør det mulig å lage styrte læringsstier.

1 Strukturer emnet i moduler

Canvas legger noen føringer for hvordan vi jobber, i likhet med det den tidligere læringsplattformen Fronter gjorde. Den gangen var det mappestrukturer som gjaldt - nå er det moduler.

Grunntanken i Canvas er slik:

 • Innholdet organiseres i moduler, der hver modul er en container for innhold.
 • Modulene kan navngis etter eget ønske, men ha fokus på at det skal være lett for studenten å finne frem.
 • Studentene ser alltid menypunktet Moduler - og er vant til å arbeide med moduler fra andre emner de har tatt i Canvas. Man bør derfor følge denne standarden.
 • Alle innholdselementer opprettes fra Moduler, ved å bruke plussymbolet til høyre for den aktuelle modulen.

2 Navngi modulene

Det er du selv som bestemmer hvordan modulene skal navngis. Det viktigste er at du er konsekvent. Her er et eksempel på modultitler fra et HINN-emne:

 • Velkommen til emnet!
 • Oppstartssamling på Lillehammer (30.-31. aug.)
 • Skolen for barnas beste? (7.-24. sep.)
 • Skolens spede begynnelse og bygging av nasjonal identitet (1.-21. okt)
 • Litteraturseminar (28. sep.-9. nov)
 • Individuell oppgave (frist 2. nov. kl 14.00)
 • Demokrati og likeverd (22. okt.- 11. nov.)

Emner kan deles opp etter både kronologiske og/eller tematiske kriterier, med eller uten datoer. Inspirasjon til hvordan du strukturerer emnet i moduler finner du først og fremst i undervisningsplanen din, dersom den har en inndeling i bolker.

3 Legg inn elementer i modulene

I nettbaserte emner er det viktig at du legger inn en rekke varierte læringsobjekter. Målet ditt bør være å engasjere studenten nok til å ville arbeide aktivt med lærestoffet. Kanskje har du hørt om prinsippet om samstemt undervisning? Det skal være en rød tråd i det du gjør. Det som står i læringsutbyttebeskrivelsen og det som forventes av studenten til eksamen skal være samstemt med det du gir av undervisning og vurderingsaktiviteter underveis i emnet.

4 Still krav til aktiviteten i modulene

Gjør deg opp en oppfatning om hva som skal kreves av studenten for at modulen skal få status som fullført for studenten. Skal sider være vist? Skal noe viktig informasjon være merket av som lest? Skal studenten ha tatt en test og fått minimum 10 poeng på denne?

Dette gjør du slik:

 1. Klikk på de tre prikkene til høyre for modultittelen og velg Rediger.
 2. Under punktet Krav klikk + Legg til krav.
 3. Normalt er det Studenten må fullføre alle disse kravene som skal krysses av. Men det kan også være slik at det kun f.eks. er en test som skal gjennomføres, og da velger du Studenten må fullføre ett av disse kravene.
 4. Klikk Studentene må gå gjennom kravene i kronologisk rekkefølge dersom du vil ha styrt navigasjon i modulen. Du må ta stilling til om dette er et behov i ditt emne.
 5. Ta så stilling til hver enkelt element i modulen; hva skal til for at det skal settes som fullført for studenten. Velg fra dropp-ned menyene for det enkelte element. Klikk Oppdater Modul når du er ferdig. 
 6. Test hvordan dette ser ut i Studentmodus. Legg merke til at studenten får avsjekkingssymboler bak hvert læringselement i modulen.

5 Lag moduler som har forhåndskrav

Tenk gjennom om det er noen moduler som ikke bør åpnes for studenten før han har fullført alle eller noen bestemte moduler. Trenger du slike vilkår i din læringssti? Noen ganger kan det være hensiktsmessig for å få fremdrift hos studentene. Dersom du setter forhåndskrav til en modul, vil den altså åpnes når studenten er ferdig med noen bestemte aktiviteter (jf. pkt. 4) i noen bestemte moduler. Det er du som styrer hva som skal vises og når.

Dette gjør du slik:

 1. Klikk på de tre prikkene til høyre for modultittelen og velg Rediger.
 2. Under punktet Forhåndskrav klikk + Legg til krav.
 3. Ta stilling til hvilke moduler som skal være fullført for at modulen skal vises (åpnes). Velg fra dropp-ned menyen. Klikk Oppdater Modul når du er ferdig. 
 4. Test hvordan dette ser ut i Studentmodus. Legg merke til at studenten får avsjekkingssymboler bak hvert læringselement i modulen.

6 Lås moduler ved behov

Skal noen av modulene låses opp ved bestemte datoer? 

Dette gjør du slik:

 1. Klikk på de tre prikkene til høyre for modultittelen og velg Rediger.
 2. Kryss av for sjekkboksen Lås inntil, og sett den datoen og klokkeslettet du ønsker at modulen skal åpnes.

 

Les flere Innsikt-artikler i serien "Det nettbaserte klasserommet"

Organisér undervisningen din i læringsstier
Vi ser på noen av funksjonene i Canvas som gjør det mulig å lage styrte læringsstier.

Idéer til studentaktiviteter
Slik kan du legge opp til varierte og studentaktiviserende læringsressurser i Canvas.

12 gode råd til sanntidsundervisning
Hva skal til for at undervisning i Zoom skal oppleves som en god erstatning for vanlig klasseromsundervisning?

Lag din egen podkast på 1-2-3
Få en innføring i prosessen med å lage podkast til bruk i undervisningen.

Enkle tips til gjenbruk av dine Zoom-opptak
Planlegg sanntidsundervisningen etter de mulighetene som finnes i Zoom, så får du mest mulig ut av opptaket i ettertid.

Slik gjør du gode opptak av undervisning
Her har vi noen tips til hvordan du kan spille inn forelesninger i fred og ro på egen PC.

Nettbasert veiledning
Du kan benytte Zoom til å møte studenter til veiledning.

 

Skrevet av  Randi Elisabeth Hagen ved Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet