Opptakene fra Kvalitetskonferansen 2021

Årets tema var: Studielivskvalitet med spesiell vekt på relasjonsdimensjonen.

I tillegg til selve opptakene, så finner dere litt om hvordan konferansen ble produsert og utdrag av programmet.

kvalkonf-logo

 

Program:

Hovedinnleder ved årets konferanse var dosent Hilde Larsen Damsgaard ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og forfatter av boken Studielivskvalitet - Studenters erfaringer med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning (2019, åpen tilgang).

I tillegg kan man høre professor Arne H. N. Jordet med perspektiver fra sin bok Anerkjennelse i skolen – En forutsetning for læring (2020). Her vil han ha fokus på høyere utdanning og en anerkjennende pedagogikk.

Under årets konferanse ble det vektlagt å få frem studentenes eget perspektiv, og representanter fra StInn snakket om studenters helse og trivsel i undervisningssammenheng.

Det er også et innlegg fra et fagmiljø, ved førstelektor Tor Solbakken, som viser hvordan de har planlagt inneværende studieår med utgangspunkt i faste sosiale strukturer. Målet har vært å lage et dynamisk system, der studentenes sosiale og faglige samhandling har hatt fokus. Her sier også studentene selv noe om hvordan de har opplevde starten på sitt første studieår.

Opptakene:

Prorektor utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold, ønsker velkommen.
(9:26)

 

Hvordan etablere relasjoner som fremmer læring og gode studieliv?

Videoforedrag ved Hilde Larsen Damsgaard, dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
(16:21)

 

 

Samtale om hva relasjoner mellom underviser og studenter er og hvordan det kan fremme læring.

Hilde Larsen Damsgaard i samtale med Yngve Nordkvelle, leder ved Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet, og Stine Grønvold, Prorektor utdanning ved HINN
(30:42)

 

 

Anerkjennelse av studentene – en forutsetning for økt studielivskvalitet?

Arne Nikolaisen Jordet, professor i pedagogikk ved HINN
(19:11)

 

 

Ensomhet i undervisningsrommet

StInn v/ Ane Skagestein Omholt, Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig og Gesine Fischer, Leder
(12:35)

 

 

Førstelektor Tor Solbakken ved HINN med Praksisgruppe 8.

«Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl»: Vi planlegger studieåret med utgangspunkt i faste strukturer, faglig og sosial samhandling.
(17:38)

 

Produksjon

Årets konferansen ble holdt som et Zoom-webinar i fra studio med multi-kamera og overleggs-grafikk i produksjonen.
Dette var, for oss, en ny måte å gjennomføre på, så det ble mange gode erfaringer underveis.

Bilde av fire paneldeltakere i studio

Bilde fra studio. Paneldeltakere (f.v. Sine Grønvold, Yngve Nordkvelle, Tor Solbakken og Arne Nikolasien Jordet), i tillegg var det deltakere inne via Zoom. (Foto: Knut Helberg)